ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ที่สนใจบทความ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของวาสารได้จากเว็บไซต์ ด้านล่าง

https://feat.kku.ac.th/journal.html