ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2020): May 2020 - August 2020 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2020): May 2020 - August 2020 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2020-07-09

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย