การแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐริยา ภุโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ชมพิชาน์ เคนบ้านเป้า
  • อนุชิต กล้าไพรี
  • พัชนา สุวรรณแสน

คำสำคัญ:

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ, การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม

บทคัดย่อ

172009417_499272434443161_2815710717048096094_n.jpg

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-12