ปริมา  ๖๓  ฉบับที่ ๖๙๔  มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑                                           

Volume 63 Number 694 January – April 2018

Published : 2018-05-30
(นำขึ้นระบบ ThaiJo ณ 31 ตุลาคม 2561)

Published: 2018-11-09

Largest Inscribed and Smallest Cover Triangles for Fix Circle

Annop Kaewkhao, Karnchana Charoensitthichai

1 - 6