การตรวจสอบสมรรถนะ การปล่อยสารมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอลที่ปราศจากน้ำร้อยละ 10

Main Article Content

เอกชัย สุธีรศักดิ์

Abstract

       วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้เพื่อนำเสนอผลการตรวจสอบสมรรถนะ การปล่อยสารมลพิษ และการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กหนึ่งสูบสี่จังหวะแบบฉีดตรงในระยะเวลา 500 ชั่วโมงเมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอลที่ปราศจากน้ำร้อยละ 10 (DE10E5) เทียบกับน้ำมันดีเซล (D100)  ผลการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน DE10E5 มีกำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.52 ประสิทธิภาพโดยรวมลดลงร้อยละ 14.41 และความสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89  การปล่อยสารมลพิษต่างๆ จากแก๊สไอเสียของเครื่องยนต์พบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันชนิดนี้มีการปล่อยปริมาณ CO2 ลดลงร้อยละ 12.57 ปริมาณ CO ลดลงร้อยละ 27.94 ปริมาณ NO ลดลงร้อยละ 21.25 และปริมาณควันดำลดลงร้อยละ 14.07 แต่การปล่อยปริมาณ HC เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.39 และความดันของการฉีดเชื้อเพลิงลดลงถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล  ผลการตรวจสอบลักษณะโดยทั่วไปของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันชนิดนี้พบว่ามีคราบเขม่าเกาะอยู่บริเวณหัวฉีด ฝาสูบ และหัวลูกสูบของเครื่องยนต์ปริมาณมาก  ส่วนผลการตรวจสอบการสึกหรอของกระบอกสูบ แหวนลูกสูบ และลูกสูบพบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันชนิดนี้มีการสึกหรอมากกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)