แขนกลจับชิ้นงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติตามสายพาน

Main Article Content

ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแขนกลจับชิ้นงานจากเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติตามสายพานลำเลียง ในบทความนี้จะกล่าวถึงการออกแบบหุ่นยนต์แขนกลขับเคลื่อนด้วยระบบนิวแมติกส์ และควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) ในการออกแบบและพัฒนาจากงานวิจัยนี้สามารถนำเอาไปใช้เป็นพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในทางวิศวกรรม ผลการวิจัยเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติตามสายพานลำเลียงพบว่า สามารถคัดแยกวัตถุที่ขนาด 50×50×50 ม.ม.และ 50×50×30 ม.ม.ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนหุ่นยนต์แขนกลสามารถหยิบชิ้นงานที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,800 กรัม โดยมีขนาดพื้นที่หน้าตัดชิ้นงานตั้งแต่ 45 ม.ม. ขึ้นไป และเวลาที่ใช้ทดสอบในการทำงานเฉลี่ยต่อชิ้นงานคือ 19.30 วินาที

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Poorahong T, Prainetr S. The control of a robot arm using speed pulse control method. Naresuan University Journal 2010; 18(1):70-73.

[2] Ganyatong G, Tadsanason A, Panno M, Ganjana A. Haptic Robot Arm Control. The 3rd National Conference on Industrial Technology and Engineering. 2017 May 3-4; Ubonratchathani, Thailand; 2017.

[3] Rukhua Ch, Noppawong Na Ayutthaya T. Quality Inspection Automatic Machine. 7th ECTI-CARD 2015. 2015 July 8-10; Trang, Thailand; 2015.

[4] Sriyotha S, Unphikul B, Kengtone T, Sawangnet T, Tummaman R. A Simple Material Selection Educational Training Kit Controlled by PLC. The 21th conference of Mechanical engineering network of Thailand. 2007 October 17-19; Chunburi, Thailand; 2007.

[5] Vongparamate T. Computed torque design for 3 link planar robot. [MEn Thesis]. Pathumthani :Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2012.

[6] Deanhagkom N, Chotipuwapipad N, Piftayapasedkun N. Linking and Processing of 2 Degrees of Freedom for the Automatic Aiming System to Fire Control by RS232 Cable. The 24th conference of Mechanical engineering network of Thailand. 2010 October 20-22; Ubonratchathani, Thailand; 2010.

[7] Sengdang Y, Junyusen P, Thermsuk S, Singpoment D. Appropriated trajectory of end effector for para rubber tapping. FEAT Journal 2017; 3(1): 25-36.