ThaiJO System User Manual (for Authors)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับบทความวิจัยที่ส่งมายังวารสารโดยใช้ระบบ ThaiJO เท่านั้น โดยไม่รับบทความวิจัยหรือเอกสารประกอบผ่านช่องทางอื่น ๆ ดังนั้น ผู้นิพนธ์บทความทุกท่านควรศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO (ขั้นตอนสำหรับผู้นิพนธ์ (Author)) ให้เข้าใจ ก่อนการใช้งานระบบครั้งแรก

ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนสำหรับผู้นิพนธ์ (Author)

1. การเข้าสู่ระบบ ThaiJO ครั้งแรก กรณีเคยเป็นสมาชิก ThaiJO ก่อนอัปเดทเวอร์ชั่นใหม่ (OJS 3.3.0.8)

2. แนะนำเว็บไซต์เบื้องต้น

3. การสมัครสมาชิก | Register

4. ลืมรหัสผ่าน | Forgot your password

5. การจัดการข้อมูลส่วนตัว | Profiles

6. ภาพรวมกระบวนการของผู้แต่ง | Author Workflow

7. ภาพรวมกระบวนการของบทความ | Article Workflow

8. การส่งบทความ | Submission

9. การแก้ไขบทความ | Revisions

10. การตรวจสอบต้นฉบับ | Copyediting

11. การตรวจสอบไฟล์เผยแพร่ | Production

12. บทความที่ได้รับการเผยแพร่ | Published

13. การอัปโหลดไฟล์ | Upload File

14. กระทู้สนทนา | Discussions

Author Workflow