คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช WATER QUALITY OF ROOF RAINWATER HARVESTING SYSTEM IN THAMYAI, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT

Authors

  • ปนัดดา พิบูลย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ศิริอุมา เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • วรัญญา สรเดช สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • อุษา มูฮัมหมัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Keywords:

Roof Rainwater Harvesting System, Water Quality, Sanitation

Abstract

This study involved analyses of roof rainwater harvesting systems at a rural housing society in Tambon Tumyai, Thung Song, Nakhon Si Thammarat, where locate near many industry plants. A total of 40 samples were collected from roofed rainwater tanks and analyzed for turbidity, color, pH, total dissolved solids, sulfate and coliforms on October, 2013. Additional information, including the domestic sanitation practice of people was examined. Analysis of harvested rainwater sample from residential roofs indicated that the measured pH and sulfate generally matched the Department of Health guideline of drinking water B.E. 2010. On the other hand, all water samples have positive for coliform bacteria, which is an important bacteriological parameter. Turbidity and color above the limit levels 17.5 and 5 percentage, respectively. The collected rainwater is contaminated by several factors include; the clean of rooftop catchment area and gutter and the sanitation practice of people. It was found that 67.5% of household do not use first flush diverters, 65% of household do not clean inside rainwater tank, 47.5% of household use rainwater storage tank with no lid. This result shows the poor quality of stored rainwater in rainwater tank of roof rainwater harvesting system. Therefore, it is necessary to promote safe sanitation practice and raise public awareness to addressing growing threats to drinking water quality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Department of Health. (2018). Quality of Drinking water Situation of Thailand 2008 - 2016. Retrieved April 1, 2018, from https://www.m-society.go.th/article_attach/21561/21296.pdf
[2] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control. (2017). Annual Epidemiology Surveillance Report 2015. Retrieved October 18, 2017, from http://www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2015/sum_aesr.php
[3] Arrunrata, Chanawat. (2017). Water Harvesting (2). Retrieved October 19, 2017, from http://www.dwr.go.th/contents/files/article/article_th-07092016-134322-829057.pdf
[4] National Statistical Office. (2017). The 2012 Household Socio-Economic Survey Whole Kingdom. Retrieved October 18, 2017, from http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_60.html
[5] APHA, AWWA, WEF. (2005). Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. Washington DC: American Public Health Association.
[6] Pongpai, Mathurada, Theibmung, Anongluk, Chirdmongcon, Orawan. (2007). Qualitative Study of Coliform Bacteria in Rain Water Containers: A Case Study at Amphur Kosumpisai, Maha Sarakham. Rajabhat Maha Sarakham University.
[7] Fayez A. Abdulla; Al-Shareef A. W. (2009). Roof Rainwater Harvesting Systems for Household Water Supply in Jordan. Desalination. 243(1-3): 195-207.
[8] Zhu, Kun; Zhang, Linus; Hart, William; Liu, Mancang; and Chen, Hui. (2004). Quality Issues in Harvested Rainwater in Arid and Semi-Arid Loes Plateau of Northern China. Journal of Arid Environments. 57(4): 487-505.
[9] Simawathana, Pimpat. (2007). Study the Properties of Rain Water from the Many Kinds of Roof’s Houses in Amphur Maung Ubonratchathani Province. Dissertation, M.Sc. (Chemistry). Ubonratchathani Rajabhat University.
[10] Maimunsomsook, Paitoon. (2017). Turbidity. Retrieved October 19, 2017, from http://www2.diw.go.th/
Research/เอกสารเผยแพร่/4-Turbidity-w.pdf
[11] Tuntoolavest, Munsin; and Tuntoolavest, Munruk. (2002). Chemistry of Water and Wastewater. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University.
[12] Despins, Christopher; Farahbakhsh, Khosrow; and Leidl, Chantelle. (2009). Assessment of Rainwater Quality from Rainwater Harvesting Systems in Ontario, Canada. Journal of Water Supply: Research and Technology. 58(2): 117-134.

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

พิบูลย์ ป., เจาะจิตต์ ศ., สรเดช ว., & มูฮัมหมัด อ. (2019). คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักน้ำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช WATER QUALITY OF ROOF RAINWATER HARVESTING SYSTEM IN THAMYAI, THUNG SONG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(20, July-December), 34–45. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/170320