การทดสอบซอฟต์แวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น SOFTWARE TESTING BY SIX STAGES OF ACCEPTANCE TESTING MODEL: A CASE STUDY OF MOBILE APPLICATION ON DOUBLE FIREWALLS SECURITY

Authors

  • ศราวุธ แรมจันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เสฐียรพงษ์ ยอดนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Keywords:

Six Stages of Acceptance Testing Model, Software Testing, Software Security Evaluation

Abstract

Once developer team implemented a mobile application over security protection, there is a confliction between stakeholders about security regulation. In order to overcome this problem is six stages of acceptance testing which is one part of software testing technique. This model could be useable to evaluate a security acceptance level which will be employed for confirm an acceptance among of stakeholder who concern about security process before deliver a software project to organization. This research pick up a case study of North-Chiang Mai University where implement a mobile application: school-record announcement system over firewall double layer architecture. Six stage of acceptance testing model is applied for evaluate a security acceptance level in order to relief a confliction from stakeholder including lecturer, staff, student and network technician about security efficiency once software was implemented. This analysis guide other research which find a model to confirming a user acceptance during software testing process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Liu, J. Y., Chiang, J. C., Yang, M.; & Klein, G. (2011, July). Partnering effects on user–developerconflict and role ambiguity in information system projects. Information & Software Technology. 53(7): 722-729.
[2] Hoehle, H.; & Venkatesh, V. (2015, June). Mobile application usability: conceptualization and Instrument development. MIS Quarterly. 39(2): 435-A12.
[3] Yusop, N., Kamalrudin, M., Yusof, M. M., & Sidek, S. (2016, October). Meeting Real Challenges in Eliciting Security Attributes for Mobile Application Development. Journal of Korean Society For Internet Information. 17(5): 25-32.
[4] Ullrich, J., Cropper, J., Frühwirt, P.; & Weippl, E. (2016, August 12). The role and security of firewalls in cyber-physical cloud computing. EURASIP Journal On Information Security. 2016(1): 1-20.
[5] Yamin M.; and Lee Y. (2010). Level of acceptance and factors influencing students’ intention to use UCSI University’s e-mail system. In Proceeding of IEEE International Conference on User Science and Engineering (i-USEr). pp. 26-31.
[6] Ian S. (2011). The acceptance testing process, Software Engineering. Addison–Wesley: Pearson Education Limited. p. 225.
[7] El-Seoud, S. A., Ahmad, A. A.; & El-Sofany, H. F. (2009). Mobile Learning Platform Connected to Moodle using J2ME. International Journal of Interactive Mobile Technologies. 3(2): 46-54.
[8] Connect with prospects, students with mobile apps, Web. (2013, June 18). Enrollment Management Report. 17(4): 6-7.
[9] Afzal, W., Alone, S., Glocksien, K.; & Torkar, R. (2016, January). Software test process improvement approaches: A systematic literature review and an industrial case study. Journal of Systems & Software. 111: 11-33.
[10] David A. (2013). Layer 2 Firewalls for the Data Center: A breakdown of deploying Layer 2 firewalls in the data center. Network World. Retrieved February 22, 2017, fromhttp://www.networkworld.com/article/2225185/cisco-subnet/layer-2-firewalls-for-the-data-center.html
[11] Helgren, P. (2012). Writing Mobile Applications. Ipro Developer. 1(4): 17-26.
[12] Athar, A., Liaqat, R. M.; & Azam, F. (2016, September). A Comparative Analysis of SoftwareArchitecture Evaluation Methods. Journal of Software. 11(9): 934-942.

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

แรมจันทร์ ศ., & ยอดนิล เ. (2019). การทดสอบซอฟต์แวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น SOFTWARE TESTING BY SIX STAGES OF ACCEPTANCE TESTING MODEL: A CASE STUDY OF MOBILE APPLICATION ON DOUBLE FIREWALLS SECURITY. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(20, July-December), 129–139. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/170521