วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดอ่อน (DENTURE SOFT LINING MATERIALS)

Authors

  • วัลลภทน์ แสนทวีสุข ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

denture, denture base, relining material, denture soft lining material

Abstract

บทคัดย่อ

     เมื่อผู้ป่วยสูญเสียฟันธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งปาก ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปเพื่อให้เกิดความสวยงามและช่วยในการบดเคี้ยว หลังจากสูญเสียฟันไป สันเหงือกไร้ฟันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยเกิดการสลายของกระดูกเบ้าฟันทำให้สันเหงือกยุบตัวลง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการเสริมฐานฟันเทียมเพื่อให้เกิดการแนบสนิทกับสันเหงือกส่วนเหลือ โดยอาจใช้วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดแข็งหรืออ่อน ในบางกรณีผู้ป่วยอาจมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุเสริมฐานชนิดอ่อนซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกจากแรงบดเคี้ยวและป้องกันการเจ็บสันเหงือกจากแรงบดเคี้ยวได้ อย่างไรก็ตามวัสดุดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ และข้อจำกัดในการใช้จึงควรพิจารณาเลือกใช้วัสดุในการเสริมฐานอย่างเหมาะสม

 

 

Abstract

 

 

     After partially or completely loss of natural tooth, patients need to be replaced with dental substitution in order to restore esthetics and mastication. After tooth loss, edentulous ridge gradually changes as a result of alveolar bone resorption. For the resorbed ridge, the denture base is needed to be relined to get accurate adaptation to the residual ridge. Both of hard and soft relining materials may be used, but some patients need to use soft material for shock absorber and to prevent sore spot from masticatory force. However, the indications and limitations of this material must be considered to select and use for relining properly.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วัลลภทน์ แสนทวีสุข, ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

แสนทวีสุข ว. (2015). วัสดุเสริมฐานฟันเทียมชนิดอ่อน (DENTURE SOFT LINING MATERIALS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 73–81. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31528