การประดิษฐ์อุปกรณ์มัดลวดชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ (NEW INVENTED WIRING DEVICE FOR ORTHOPAEDIC SURGERY)

Authors

  • วิศิษฐ์ รังษิณาภรณ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

wiring, cerclage wire, tension band wiring, wire tensioner, wire twister, wire tightener

Abstract

บทคัดย่อ

 

     การมัดลวด (wiring) ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์มีจุดประสงค์เพื่อทำให้กระดูกที่อยู่ห่างจากกันเข้ามาแนบชิดกันให้มากที่สุดเพื่อให้กระดูกติดเร็วขึ้น การ wiring มี 2 วิธี คือ tension band wiring และ cerclage wireหลักในการมัดลวด คือใช้อุปกรณ์มัดลวดจับลวดให้แน่นพร้อมทั้งใช้แรงดึงเพื่อดึงลวดให้ตึงและหมุนลวดให้แน่นในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถใช้งานได้ดีในการดึงลวดให้ตึงและหมุนลวดให้แน่น แต่ยังมีข้อเสียคือจำเป็นต้องใช้มือทั้งสองข้างช่วยในการมัดลวดให้แน่น และบริเวณมือจับยังจับไม่ถนัดมือและมีความเสี่ยงจากการถูกลวดแทงมือขณะร้อยลวด

ผู้เขียนจึงได้คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์มัดลวดทางการผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ อุปกรณ์ชนิดนี้ต้องสามารถจับปมลวดให้แน่นและสามารถดึงลวดให้ตึงพร้อมทั้งหมุนลวดเพื่อมัดลวดให้แน่นได้ในเวลาเดียวกันโดยใช้มือเพียงข้างเดียว ซึ่งหลังจากได้ทำการพัฒนาแล้วผู้เขียนสามารถพัฒนาอุปกรณ์มัดลวดชนิดใหม่ขึ้นมาโดยให้ชื่อว่า Wire Tight ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถใช้มือเพียงข้างเดียวในการใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อมัดลวดให้แน่น มีส่วนปากที่สามารถจับลวดให้แน่นและสามารถลดความเสี่ยงจากการถูกลวดแทงมือแพทย์ได้

 

 

Abstract

 

     Wiring is an important procedure in Orthopaedic surgery. Wiring bring separated bone fragments close together to promote bone healing. Wiring technique was done by using special device to firmly clamp wire knot and twist and pull wire at the sametime. Present wiring device can use to tightly twist wire knot but surgeon have to use two hands to do this procedure. Surgeon also can’t easily hold the device’s handle and the risk of wire puncture to surgeon’s hand is high.

Author had invented new wiring device for orthopaedic wiring procedure. The purpose of invent is to create the wiring device for single handed use, easy to handle and can firmly hold wire knot. Author call this device “Wire Tight”. Main features of Wire Tight are one handed use, easy to handle and firmly hold wire knot and decrease risk of wire puncture to surgeon’s hand.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิศิษฐ์ รังษิณาภรณ์, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธสาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

รังษิณาภรณ์ ว. (2015). การประดิษฐ์อุปกรณ์มัดลวดชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ (NEW INVENTED WIRING DEVICE FOR ORTHOPAEDIC SURGERY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 82–96. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31530