การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการป้องกันผิวหนังจากการถูกทำลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (UTILIZATION OF NATURAL ANTIOXIDANTS IN THE PREVENTION OF ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE)

Authors

  • อรัญญา จุติวิบูลย์สุข กลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

บทคัดย่อ

     การเกิดความเสียหายของผิวหนัง ได้แก่ การเกิดรอยแดง ผิวหนังบวม ไหม้อักเสบ สีผิวคล้ำ และมะเร็งที่ผิวหนัง เป็นผลมาจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของรังสีอัลตราไวโอเลตประเภทรังสียูวีเอและยูวีบี ดังนั้นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถช่วยป้องกันความเสียหายเหล่านี้ได้ การศึกษาผลในการป้องกันผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลตของสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต พบว่ามีกลุ่มสารหลายชนิดที่สามารถป้องกันผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลไปรบกวนการสังเคราะห์วิตามินดีของร่างกายอีกด้วย ตัวอย่างกลุ่มสารเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มแคโรทีนอยด์ กรดไฮดรอกซีซินนามิก ฟลาโวนอยด์ และสารสกัดจากพืช

 

 

Abstract

 

     Skin damage such as erythema, edema, sunburn, melanogenesis, and skin cancer is the result of generated reactive oxygen species induced by ultraviolet: UVA and UVB. Therefore, compounds with antioxidant activity can prevent such skin damage. Studies on the prevention of UV-induced skin damage of natural antioxidant with UV absorption activity showed that many compounds presented efficiently UV-protecting activity without the interruption of human vitamin D synthesis. These compounds include carotenoids, hydroxycinnamic acids, flavonoids, and plant extracts.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อรัญญา จุติวิบูลย์สุข, กลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2015-02-26

How to Cite

จุติวิบูลย์สุข อ. (2015). การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการป้องกันผิวหนังจากการถูกทำลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (UTILIZATION OF NATURAL ANTIOXIDANTS IN THE PREVENTION OF ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 5(10, July-December), 110–127. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/31534