การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก MEDIA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR TOURISM DEVELOPMENT : THE GOLDEN TRAVEL ROUTE IN SANUK PROVINCE

Authors

  • ฐิติพร การสูงเนิน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Keywords:

เว็บแอ็พ การแสดงผลเว็บไซต์ที่รองรับทุกหน้าจอการทำงาน การจัดการองค์ความรู้ แผนที่เสมือนจริง ขั้นตอนวิธีไดค์สตรา

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาทฤษฎีและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของแว็บแอพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและตามมาตรฐานของเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาให้สูงขึ้น (ตัวอย่างเช่น HTML5 jQuery
และCSS3) เพื่อรองรับกับการใช้เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน ร่วมกับการแสดงผลเว็บไซต์ที่รองรับทุกหน้าจอการทำงาน (หรือ Responsive Web Design) ในปัจจุบันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้รับความนิยมมากขึ้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ต้องแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ การพัฒนาเว็บแอพเพื่อการจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร) เป็นการแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะของแผนที่เสมือนจริง 5 เส้นทาง ด้วยขั้นตอนวิธีไดค์สตราสำหรับการ
หาเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุดพร้อมทั้งแนะนำร้านอาหาร สถานที่พักที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงในแต่ละเส้นทาง ผลจากการศึกษาพบว่าสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับพึงพอใจมาก

 

 

Abstract

        The research had studied on both theories and related issues, focusing on web apps by new technologies and web standards are in their rise (e.g. HTML5, jQuery and CSS3). These support to web-based mobile application with a flexibility to adapt to any of these devices (or “Responsive Web Design”) Currently there are increasingly using smart phones and tablets for accessing the Internet, not just desktop personal computers and notebooks, therefore website need to be optimized for all these devices in order to provide the best user experience.  The development of web apps media and knowledge management for tourism development : the golden travel route is SANUK province (Sakon Nakhon, Nakhon Phanom and Mukdahan) for promote cultural tourism in the cultural characteristics of the Virtual map in  5 route  by Dijkstra’s Algorithm has been applied to find the shortest or the shortest time usage and recommend of  restaurants, accommodations of interest in the vicinity of each route. The result showed that our website could be used to support the needs of the user. The results are found that the specialists’ satisfaction evaluation of effectiveness is in much level.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ฐิติพร การสูงเนิน, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2016-04-18

How to Cite

การสูงเนิน ฐ. (2016). การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก MEDIA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR TOURISM DEVELOPMENT : THE GOLDEN TRAVEL ROUTE IN SANUK PROVINCE. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 7(14, July-December), 1–14. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/54885