Contact

234 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตึก 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง ตำบลเมือง จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 042-835224 ต่อ 8

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Phone 042-835224 ต่อ 8

Support Contact

นางสาวอัชฎาภรณ์ หารคำแพง
Phone 090-8582563