เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิตอล

Main Article Content

ภูวดล รุ้งทาบนภา

Abstract

ปัจจุบันกระแสสกุลเงินดิจิทัลเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบนี้กันอย่างต่อเนื่อง และหากกล่าวถึงสภาพตลาดที่มีความผันผวนสูงทำให้ผู้ลงทุนมองหาวิธีการต่าง ๆ สำหรับคาดการณ์สภาพตลาด การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิตอลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิตอลที่มีการอ้างอิงข้อมูลราคาการซื้อขายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาสร้างเป็นกราฟพยากรณ์ราคาของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต โดยใช้อัลกอริทึมทางด้านแมชชีนเลิร์นนิงมาช่วยในการตัดสินใจ คือ LGBMRegressor ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถมองภาพตลาดในอนาคตอันใกล้ถึงแนวโน้มของราคาสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังลงทุนอยู่ได้ดียิ่งขึ้น และผลของการคาดการณ์ที่ได้มาอาจไม่ได้เป็นตัวเลขที่สามารถมองได้ชัดเจนแต่อยากให้มองเป็นแนวโน้มความเป็นไปได้มากกว่าที่จะมองถึงราคานั้นจุดนั้น ๆ

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

AWS. (2022). แมชชีนเลิร์นนิงคืออะไร คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานแมชชีนเลิร์นนิงระดับองค์กร. Amazon Web Services, Inc. https://aws.amazon.com/th/what-is/machine-learning

Chaiyadecha, S. (2020, July 27). ARIMA Model ตอนที่ 1: เข้าใจ ARIMA แบบ Practical. Medium. https://lengyi.medium.com/arima-model-/arima-model-ตอนที่-1-เข้าใจ-arima-แบบ-practical-6d66a36f4e82

Hamayel, M.J. & Owda, A.Y. (2021). A Novel Cryptocurrency Price Prediction Model Using GRU, LSTM and bi-LSTM Machine Learning Algorithms. AI, 2(4), 477-496. https://doi.org/10.3390/ai2040030

Jaquart, P., Dann, D. & Weinhardt, C. (2021). Short-term bitcoin market prediction via machine learning. The Journal of Finance and Data Science, 7, 45–66. https://doi.org/10.1016/j.jfds.2021.03.001

Kanoktipsatharporn, S. (2019, December 12). Recurrent Neural Network (RNN) คืออะไร Gated Recurrent Unit (GRU) คืออะไร สอนสร้าง RNN ถึง GRU ด้วยภาษา Python NLP ep.9. BUA Labs. https://www.bualabs.com/archives/3103/what-is-rnn-recurrent-neural-network-what-is-gru-gated-recurrent-unit-teach-how-to-build-rnn-gru-with-python-nlp-ep-9

Mandot, P. (2018, December 1). What is LightGBM, How to implement it? How to fine tune the parameters?. Medium. https://medium.com/@pushkarmandot/https-medium-com-pushkarmandot-what-is-lightgbm-how-to-implement-it-how-to-fine-tune-the-parameters-60347819b7fc

Marukatat, S. (2017, May 8). LSTM เท่าที่เข้าใจ. Medium. https://sanparithmarukatat.medium.com/lstm-เท่าที่เข้าใจ-75027db3167f

Parashar, A. (2021, March 31). 7 Must-Try Data Visualization Libraries in Python. Medium. https://betterprogramming.pub/7-must-try-data-visualization-libraries-in-python-fd0fe76e08a0

Planet46. (2022, July 7). รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทุนบิตคอยน์. FINNOMENA. https://www.finnomena.com/planet46/what-is-bitcoin

Rirkvaleekul, P. (2020, November 12). Machine Learning – คำศัพท์ที่ควรรู้. Twin Synergy Co.,Ltd. https://twinsynergy.co.th/machine-learning-คำศัพท์ที่ควร

Shin, T. (2021, November 6). Nine Emerging Python Libraries You Should Add to Your Data Science Toolkit in 2022. Medium. https://towardsdatascience.com/nine-emerging-python-libraries-you-should-add-to-your-data-science-toolkit-in-2021-85ce3d239846