ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชในประเทศไทย: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและอัลลีโลพาที

Main Article Content

วราภรณ์ ฉุยฉาย

Abstract

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชเป็นหัวข้อวิจัยที่มีผู้สนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ในที่นี้ ได้เสนอการศึกษาการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกัดจากพืชในด้านการใช้กำจัดวัชพืช และการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งวิธีการศึกษาการอออกฤทธิ์ทั้งสองแบบนี้ มีวิธีการศึกษาที่ไม่ซับซ้อน โดยได้เสนอทั้งวิธีการศึกษาอย่างง่ายที่นิยมใช้กันทั่วไป และตัวอย่างพืชที่พบในประเทศไทย ซึ่งได้มีรายงานแล้วว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาวิจัยในด้านนี้ต่อไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ