สิ่งทอกับนาโนเทคโนโลยี

Main Article Content

อัฐพงศ์ แสงงาม

Abstract

จากนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มีการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองให้กับกลุ่มข้าราชการได้สวมใส่ ดังจะเห็นได้จากเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำผ้าฝ้ายและผ้าทอพื้นเมืองคุณสมบัติพิเศษด้านนาโน ให้คณะรัฐมนตรีใช้สวม ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อรองรับการแข่งขันเสรี ได้พัฒนาแนวทางในการนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ โดยเฉพาะผ้าฝ้ายและผ้าทอพื้นเมือง เกิดกระบวนการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติที่แตกต่าง อาทิ ลดการยับและเพิ่มความนุ่มนวล ตลอดจนการคืนตัวของผ้าทำให้ดูแลรักษาง่าย เพิ่มคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้ไม่เหม็นอับและลดความจำเป็นในการซัก รวมไปถึงการเพิ่มกลิ่นหอมและคุณสมบัติหน่วงไฟจะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงานด้านเฟอร์นิเจอร์เช่นโซฟาและผ้าม่านมากขึ้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ