มหัศจรรย์พืชน้ำมันตัวใหม่

Main Article Content

มณีรัตน์ น้ำจันทร์

Abstract

ปัจจุบันวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น แต่ความต้องการใช้ในประเทศนั้นไม่ได้ลดลงเลยกับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาของน้ำมัน ซึ่งประเทศไทยของเราต้องอาศัยการนำน้ำมันเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการพัฒนาเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน ซึ่งเป็นเป็นแนวทางลดการนำเข้าน้ำมัน และ เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้แทนน้ำมันดีเซลได้

การศึกษาวิจัยพืชพลังงานทดแทนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สบู่ดำ และปาล์มน้ำมัน นำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลและนำใช้กับเครื่องยนต์จริงๆ ซึ่งมีการวิจัยกันอย่างแพร่หลาย เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัย จากศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ค้นพบ พืชพลังงานทดแทนตัวใหม่ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลคือ มะเยาหิน ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Tung Oil ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vernicia montana Lour. อยู่ในวงศ์ EUPHOBIACEAE ต่างประเทศพบที่เวียดนาม ลาว จีนตอนใต้ ในประเทศไทยพบภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานบางจังหวัด มะเยาหิน เป็นพืชพลังงานที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง เช่น เนื้อไม้แข็งแรง เหนียว ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ สามารถปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจาก รูปทรงต้นสวย ดอกสวยงาม มีกลิ่นหอม เจริญเติมโตเร็ว ความสูง 10 ถึง 20 เมตร จุดเด่นจะอยู่ที่เมล็ด ให้ปริมาณน้ำมันสูง ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ เนื้อในเมล็ดนอกจากจะใช้ผลิต Oil resin น้ำมันชักแห้ง Drying oil หมึกพิมพ์ น้ำมันเคลือบเงาเนื้อไม้ และอื่น ๆ แล้วยังใช้ผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel)ได้ 

Article Details

Section
บทความวิชาการ