พลังหลอดไฟ LED (Light emitting diode)

Main Article Content

หทัยชนก หมื่นกล้า

Abstract

ในยุคของโลกปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตง่ายขึ้น จะเห็นได้ว่า ในยุคประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าหลอดแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ โธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison ค.ศ.1847-1931) ส่องสว่างขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เซอร์ฮัมฟรี เดวี่ (Sir Humphry Davy) เคยประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าชื่อว่า "Arc Light" แต่เส้นลวดไม่สามารถทนความร้อนได้สูง หลอดไฟของเขาจึงมีอายุการใช้งานสั้น เอดิสันจึงได้ทดลองใช้วัสดุกว่า 10,000 ชนิดเป็นไส้ จนพบว่าเส้นใยฝ้ายนำไปเผาไฟ จากนั้นจึงนำไปบรรจุไว้ในหลอดสูญญากาศ หลอดไฟของเอดิสันสามารถจุดให้แสงสว่างได้นานถึง 45 ชั่วโมง หลอดไฟฟ้าชนิดนี้มีชื่อว่า "Incandesent Electric Lamp" และในที่สุดเขาก็พบว่าเส้นใยของไม้ไผ่ในประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพดีกว่า แต่ถึงกระนั้นหลอดไฟฟ้าของเอดิสันก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไรนัก เพราะราคาค่าไฟฟ้าในขณะนั้นแพงมาก ต่อมาเมื่อ
ปี ค.ศ.1879 เอดิสันจึงได้คิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟรุ่นแรกของโลก โดยใช้ไส้คาร์บอนและเริ่มออกแบบสวิตช์เปิด-ปิดหลอดไฟให้ติดตั้งในบ้านเรือนได้ง่าย นับเป็นจุดเริ่มต้นของหลอดไฟบนโลกใบนี้ 

Article Details

Section
บทความวิชาการ