ปริมา  ๖๓  ฉบับที่ ๖๙๕  พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑                                           

Volume 63 Number 695 May – August 2018

Published : 2018-09-29

Published: 2019-07-02

Sum of Factorial Series

Montakarn Petapirak, Sompong Chuysurichay

1 - 8

Matrix on Investment Analysis

Petcharat Rattanawong, Kritsana Neammanee

19 - 30

Ramanujan : Prodigy Autodidact

Jinnadit Laorpaksin, Ratinan Boonklurb

31 - 36