อิทธิพลของสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันที่มีผลต่อความเป็นหมันของเกสรเพศผู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แม่ (A-line) ของพริก (EFFECTS OF MAINTAINER LINES TO MALE STERILITY FOR IMPROVEMENT OF FEMALE PLANTS IN CHILI PEPPER (Capsicum annuum L.))

Authors

  • ปิยะพร พรมสุวรรณ์ ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Abstract

The sterility in five male sterile lines (A-line; PP1-PP5) of chili pepper was investigated. It was shown that the PP2 and PP4 varieties were sterile in the hot and rainy seasons, but were able to produce pollen in the cold season. On the other hand, the PP1, PP3 and PP5 varieties were sterile in all seasons. These five male sterile lines were crossed with three maintainer lines (B-line; PP6-PP8) as male parent to examine effects of B-line to hybrid sterility in all seasons. The results revealed that the hybrids of the PP6 line were always sterile, while those of the PP7 line could produce pollen in some seasons but without germination. When the PP8 line was employed as the male parent, the hybrids were able to generate pollen with better germination ability in the cold season than other time of the year, and also set seeds. Thus, this study showed that the B-line had several effects to the sterility in the A-line and hence, the A-line production.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

พรมสุวรรณ์ ป., & นนทสวัสดิ์ศรี เ. (2018). อิทธิพลของสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันที่มีผลต่อความเป็นหมันของเกสรเพศผู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แม่ (A-line) ของพริก (EFFECTS OF MAINTAINER LINES TO MALE STERILITY FOR IMPROVEMENT OF FEMALE PLANTS IN CHILI PEPPER (Capsicum annuum L.)). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 119–127. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125128