การพัฒนาตำรับมาการองจากผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทดแทนผงอัลมอนด์ (DEVELOPMENT OF ALMOND POWDER SUBSTITUTE MACARON FORM CASHEW NUT POWDER)

Authors

  • ชื่นกมล ปัญญายง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • วาสนา ขันทะเสน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Keywords:

Macaron, Cashew Nut Powder, Standard Recipes, มาการอง, ผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ตำรับมาตรฐาน

Abstract

This study, developing macaron recipes substituting cashew nut flour for almond flour, aimed to investigate 1) the production process of cashew nut flour as a substitute for almond flour 2) standard recipes of cashew nut macaron 3) the consumer’s acceptance of the recipes. and 4) the proper packaging for the product. 

            The study focused on the production of cashew nut flour with three different shelling methods. Using the oven drying method to determine moisture content (expressed in percentage), the results showed that Method 1 (roasting) obtained the lowest moisture content (2.57%), while Methods 2 and 3 were at 3.72% and 3.06% respectively, indicating that the moisture content of all the three methods arrived at the Thai Community Product Standard (less than 4%). The sensory evaluation of the 3 studied macaron recipes revealed that Recipe M-02 gained the highest acceptance scores in terms of appearance, color, smell, taste and texture at 8.00, 8.20, 7.80, 7.60, 7.60 and 7.60 respectively, ranging from moderate to high satisfaction levels. 

According to the sensory evaluation of the 3 macaron recipes from cashew flour conducted 3 times each by 5 experts, Recipe 2 gained average scores of 8.00, 8.00 and 7.13 in terms of its appearance, smell and overall acceptance respectively, ranging from moderate to high satisfaction level. The sensory evaluation done by 100 consumers showed that Recipe M-15 obtained the highest scores in terms of appearance, taste, texture and overall acceptance with the average scores of 4.06, 3.88, 3.72 and 4.02 respectively, all of which were at a high level. However, it was found no statistically significant differences between the 3 recipes; therefore, different methods of cashew shelling had no effects on the sensory acceptance of the macaron recipes.

Regarding the suitability of the packaging, Packaging B-04 was found the most suitable in terms of novelty, compatibility to product, attractiveness, usability and three-dimensional ratio. The overall acceptance of the packaging was higher than the others, with statistically significant difference (p≤0.05).

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Boonyasak, J.; and Poosem, P. (2013). Supplementation of Fiber in Macaron Product with Sangyod Rice. Faculty of Home Economics. rajamangala university of technology phranakhon. Bangkok.
[2] Macaron. (n.d.). Retrieved December 13, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/Macaron
[3] Wu, A. (2012). Optimizing sugar ratios for macaron taste and structure. ENGL1180C : Writing with Food, Food Science. 2: 2-3.
[4] Talaad Thai. (2016). Dried beans prices. Retrieved February 20, 2017, from https://talaadthai.com
[5] Cashews. (n.d.). Retrieved February 20, 2017. from https://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=98
[6] Cashew nut nutrition facts. (n.d.). Retrieved October 7, 2016, from https://www.nutrition-and-you.com/cashew_nut.html
[7] USDA Nutrient database. (2014). Cashew nut. Retrieved from https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/3643?manu=&fgcd=&ds=
[8] Poontanaset, P. (2016). Macaron. Retrieved from https://dailydeliciousthai.blogspot.com/search?q=Macaron
[9] Wichchukit, S.; and Mahony, M.O. (2015). The 9-Points Hedonic Scale and Hedonic Ranking in Food Science: Some Reappraisals and Alternatives. Journal of the Science of Food and Agricultural. 95(11): 2167-2178.
[10] Best, J.W.; and Kahn, J.V. (1993). Research in Education. 7th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon.
[11] Vagias, Wade M. (2006). Likert-type scale response anchors. Clemson International for Tourism &Research Development, Department of Parks, Recreation and Tourism Management. Clemson University. 7-8.
[12] Cargo Handbook. (2012). Almond. Retrieved December 14, 2016, from https://www.cargohandbook.com/index.php/Almonds
[13] Pornchaloempong. P.; and others. (2011). Food packaging part 1. Retrieved January 10, 2017,from https://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0097
[14] Wattanasin. S. (2005). Bakery Consumption Behaviors of the Consumers in Hat Yai Municipality, Changwat Songkhla. Agricultural Development and Agribusiness Management, Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Songkhla.
[15] Sirijakkawan, P. (2006). Sugar consumption. Institute of Nutrition, Mahidol University. Retrieved January 10, 2017, from https://nutrition.anamai.moph.go.th
[16] Wuthinam, J. (2013). From Journal of the Research Promotion Association. in The study of factors Affecting opening the bakery around the area of Mahidol University. Phutthamonthon District, Nakhonpathom Province. 7(1): 41–47.

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

ปัญญายง ช., & ขันทะเสน ว. (2018). การพัฒนาตำรับมาการองจากผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทดแทนผงอัลมอนด์ (DEVELOPMENT OF ALMOND POWDER SUBSTITUTE MACARON FORM CASHEW NUT POWDER). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 14–30. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140499