การตรวจสอบและควบคุมข้อมูลหน่วยความจำของพีแอลซี แบบเวลาจริง ในเครื่องบังคับขยับข้อแบบต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (REAL-TIME MONITORING AND CONTROL OF PLC DATA MEMORY IN CONTINUOUS PASSIVE MOTION MACHINE BASED ON THE INTERNET OF THINGS)

Authors

  • ธนยศ อริสริยวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Internet of Things, PLC, Continuous Passive Motion Machine

Abstract

          This paper described the development of a low cost device for real-time monitoring and control of PLC data memory using internet of things (IoT) technology with a communication technique with PLC through programming port for continuous passive motion machine (CPM). The developed device allowed to monitor the status of the machine clearly and controlling it from a distance. From the experimental results shown that the developed device can display and control the status of CPM correctly 100%. The average time delay was 1.43 s. in updated status of software application on smartphones over the internet. The time delay was dependent on the speed and traffic density of internet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Salter RB, Hamilton HW, Wedge JH, Tile M, Torode IP, O'Driscoll SW, Murnaghan JJ, Saringer JH. (1984). Clinical application of basic research on continuous passive motion for disorders and injuries of synovial joints: a preliminary report of a feasibility study. J Orthop Res. 1(3), 325-342.
[2] O'Driscoll SW, Kumar A, Salter RB. (1983, Jun). The effect of continuous passive motion on the clearance of a hemarthrosis from a synovial joint. An experimental investigation in the rabbit. Clin Orthop Relat Res. (176), 305-311.
[3] Dhert WJ, O'Driscoll SW, van Royen BJ, Salter RB. (1988, May). Effects of immobilization and continuous passive motion on postoperative muscle atrophy in mature rabbits. Can J Surg. 31(3), 185-188.
[4] Gelinas JJ, Faber KJ, Patterson SD, King GJ. (2000, January). The effectiveness of turnbuckle splinting for elbow contractures. J Bone Joint Surg Br. 82(1), 74-78.
[5] Liu XH, Zhang LD, Jiang XY, Wang MY. (2008, October). Preliminary report of surgical treatment of post-traumatic stiff elbow. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 46(20), 1568-1571.
[6] Morrey BM. (2009). Physical examination in elbow; The elbow and its disorders. 4th ed. Saunders Elsevier PA USA.
[7] Cholawish Chanlalit. (2013). Continuous passive motion machine for elbow and shoulder. In Final Research Report. Nakornnayok: Faculty of Medicine Srinakharinwirot University.
[8] S. Brian. Morriss. (2000). Programmable logic controllers. New Jersey: Prentice Hall.
[9] Li Yanli, Fan Panguo, Xu Jianshe and Xi Hongguo. (2006). Study of Application of Communication Between PC and PLC. Measurement & Control Technology. (25), 55-57.
[10] Ramesh Joshi, H M Jadav, Aniruddh Mali, and S V Kulkarni. (2016). IOT Application for Real-time Monitor of PLC Data using EPICS. In Int. Conf. on Internet of Things and Application. pp. 68-72. Pune: India.
[11] Han-Chuan Hsieh, and Chi-Ha Lai. (2011). Internet of Things Architecture Based on Integrated PLC and 3G Communication Networks. Int. Conf. on Parallel and Distributed Systems. pp. 853-856. Tainan: Taiwan.
[12] MITSUBISHI ELECTRIC. (2000). Hardware Manual FX0/FX0N Series Programmable Controllers. Retrieved from http://www.mitsubishielectric.com
[13] Espressif Systems. (2018). ESP8266EX Datasheet. Retrieved from http://www.espressif.com
[14] MITSUBISHI ELECTRIC. (2003). USER’S MANUAL: FX COMMUNICATION (RS-232C, RS-485, RS-422). Retrieved from http://www.mitsubishielectric.com
[15] National Electronics and Computer Technology Center. (2016). NETPIE: Internet of Things. Retrieved from https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html
[16] National Electronics and Computer Technology Center. (2017). User Manual NETPIE. Retrieved from https://netpie.io/tutorials

Downloads

Published

2020-03-27

How to Cite

อริสริยวงศ์ ธ. . (2020). การตรวจสอบและควบคุมข้อมูลหน่วยความจำของพีแอลซี แบบเวลาจริง ในเครื่องบังคับขยับข้อแบบต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (REAL-TIME MONITORING AND CONTROL OF PLC DATA MEMORY IN CONTINUOUS PASSIVE MOTION MACHINE BASED ON THE INTERNET OF THINGS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(22, July-December), 53–64. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/240349