ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ DIVERSITY OF PLANTS IN THE PROTECTION AREA OF CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY, CHAIYAPHUM PROVINCE

Authors

  • สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ปารณีย์ ชมภูพระ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Keywords:

Diversity, Plant, Protection Area, Chaiyaphum

Abstract

          Plant diversity study was carried out in the protected area of Chaiyaphum Rajabhat University, Na-Fai Sub-District, Mueang District, Chaiyaphum Province, Thailand. The data were collected randomly from 32 sample plots (20x20 m2) during December 2016 to April 2017. The plants were listed by name with the analysis of diversity index and evenness. There were 85 species of plants in this area which included 57.65% of perennial plant, 12.94% of shrub, 18.82% of climber, 9.41% of herb and 1.18% of epiphytic plant. Seven species of perennial plants has the most relative frequency. However, only one species had been found for epiphytic plant. The area had an overall species diversity index of 3.48 which was at high level. The evenness was at 0.778 which was also quite high. The plant diversity index was 38.03 which indicated that 38 plant species have high survival rate from all 85 species in the study area.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Phetphrom, Jatutathaporn.; Mankeb, Panya, & Mekhora, Thamrong. (2013, August). Plant Diversity, Utilization and Economic Value in Don Yang Community Forest, Lukmuang Sub-District, Kalasin Province. King Mongkut’s Agricultural Journal, 31(2), 37-46.
[2] Sukwong, Somsak. (1994). The Conservation of Forest Biodiversity. Retrieved March 11, 2019, from https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/bio-frst/bion.htm
[3] Jundang, Wasan; Puangchit, Laddawan, & Diloksumpun, Sapit. (2010, September - December). Carbon Storage of Dry Forest and Eucalypt Plantation at Mancha Khiri Plantation, Khon Kaen Province. Thai journal of Forestry, 29(3), 36-44.

[4] Kunching, Chansa; Fongmani, Natthapong; Prapat, Parichat; Pinmongkholgul, Sitthisak; Kussalanupab, Kuakool, & Jaipinta, Banthita. (2016). Carbon Storage in Woody Plants Biomass at Huai Khao Kam Sub-District Community Forest, Chun District, Phayao. In Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony. pp. 89-95. Nan: The Impress Nan Hotel.
[5] Duangthip, Nichapat; Kaiwijit, Paweena, & Pampasit, Savent. (2016). The Carbon Storage in Protection Area of Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG) at Sirikit Dam, Uttaradit Province. In Naresuan Research Conference. pp. 99-112. Phitsanulok: Naresuan University.
[6] Sangkhaman, Orapha; Thanakorn Chaiyot; Sridai, Chadaporn, & Chanda, Warankana. (2018). Report of Thailand Forest Situation 2017-2018. Bangkok: Seub Nakasathien Foundation.
[7] Sritram, Somchaya. (2006, January - June). Tree Diversity and Local Utilization in Rahan Forest, Mueang Surin District, Surin Province. King Mongkut’s Agricultural Journal, 34(3), 96-105.
[8] Jamroentham, Saovalak, & Lumpung, Unchalee. (2014). Diversity of Understory Plants in Phu Laen Kha National Park, Chaiyaphum Province. Special Topic in Biology, B.Ed. (Biology). Nakhonratchasima: Nakhonratchasima Rajabhat University.
[9] Suksawang, Songtam; Charungphan, Khomchedtha; Maungsri, Boonsong; Kongcheepyun, Navaraht; Ruengmak, Ton, & Kongcheepyun, Suwat. (2012). The Project Report of Plant Society Survey and Analysis for Dry Dipterocrap Forest by Permanent Plot in the Nam Nao National Park within Phetchabun province and Chaiyaphum province. Phitsanulok: Phitsanulok National Park Research Center.
[10] Krebs, C.J. (1972). Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. New York: Harper & Row Publishing.
[11] Chayamarit, Kongkanda, & Chamchumroon, Varadol. (2016). Plant Identification Handbook 2. Bangkok: Sitthichok Printing Limited Partnership.
[12] Boonma, Saoealak. (2005). Diversity and Utilization of Plants at Sao Din Nanoi Area, Nan Province. Thesis, M.S. (Biology). Chiang Mai: Faculty of Science, Chiang Mai University.
[13] Kiriratnikom, Anut, & Sumpunthamit, Tiptiwa. (2013, January - June). Carbon Storage of Ban Nong-Tin Community Forest, Ko-Tao Sub-District, Phapayom District, Phatthalung Province. Thasin University Journal, 16(1), 34-40.
[14] Kiratiprayoon, Somboon. (2013). Handout of Forest Ecology: Data Acquisition and Initial Data Analysis. Bangkok: Department of Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Thamasart University Rangsit Campus.
[15] Jumpasingha, Jirapatch; Phutthai, Tanarat, & Pathanakiat, Sura. (2018, June). Plants Community Structure and Diversity of Flora in Forest Monastery, Ubon Rachathani Provinve. Thai Forest Ecological Research Journal (Thailand), 2(1), 26-36
[16] Sampanpanish, Pantawat. (2000). Report of Assessment on Biodiversity Surveys of Plant Community at Sakaerat Environmental Station, Nakhon Ratchasima. Bangkok: Environment Research Institute, Chulalongkorn Univerisity.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

ณรัฐ จันทร์ศรี ส. ., & ชมภูพระ ป. . (2021). ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ DIVERSITY OF PLANTS IN THE PROTECTION AREA OF CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY, CHAIYAPHUM PROVINCE. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 198–210. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243130