ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

2019-11-28

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501

Vol. 16 No. 23 (2024): JANUARY 2024 - JUNE 2024

Published: 2024-01-29

Effect of Corn Silk on Physical, Chemical and Antioxidant Properties of Chiffon Cake

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชา กาวิละ

66-75

View All Issues

 

Indexed in tci