ปริมา  ๖๒  ฉบับที่ ๖๙๓  กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐

Volume 62 Number 693 September – December 2017

Published : 2017-99-99
(นำขึ้นระบบ ThaiJo ณ 28 พฤศจิกายน 2561)

Published: 2018-11-28

ทฤษฎีบทเซวา

ภัคคินี ชิตสกุล

1-16

Content Analysis of Grade 10-12 Mathematics Courses and Undergraduate Mathematical Education Curriculums

Arnond Sakworawich, Watchareeporn Chaimongkol Chaimongkol, Danupol Tongkum, Wasin Kaewchancha

25-46

Point Spectrum Mapping Theorem for Binomial

Buddhaporn Vanishkorn, Sarunya Choksuwan, Siranarong Pila Pila, Suphansa Chansukplang

47-52