ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

 ท่านต้องการที่จะส่งบทความมายังวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้ท่าน

  • ตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของบทต่างๆของวารสารที่รับตีพิมพ์ รวมถึง เอกสารเทมเพลตแนวทางสำหรับผู้เขียน 
  • ผู้แต่งจะต้องลงทะเบียน เป็นผู้แต่ง (Author) ของวารสารนี้ก่อนเพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการส่งบทความ
    • หากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการส่งบทความได้ทันที
    • กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกวารสารนี้ แต่เป็นสมาชิกวารสารอื่นในระบบ ThaiJo ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น เลือก ข้อมูลส่วนตัว (Profile) บริเวณด้านบนขวา และ เลือกตำแหน่งผู้แต่งในแท็บ Role และบันทึก ท่านจะได้รับสิทธิ์ในตำแหน่งผู้แต่งของวารสารนี้เช่นกัน