มกราคม - เมษายน 2565
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022)

มกราคม - เมษายน 2564
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2021)

กันยายน - ธันวาคม 2564
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2021)

พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2021)