วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovation) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) (จำนวนอย่างน้อย 3 คน) จากหลากหลายสถาบัน ตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. โดยอยู่ในรูปแบบ single-blind peer review โดยตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 

- ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน

- ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

- ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 (พ.ศ. 2561)
- ค่า Thai-Journal Impact Factor (T-JIF): 0.105

Vol. 16 No. 3 (2023): ปีที่ 16 ปักษ์ที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

Published: 2023-07-28

The study of agricultural products distribution in Tak province via Distribution Centers (DCs)

Parida Jewpanya, Pawena Hantai, Chayanee Nuanjai, Phinyada Chananithikun

1-13

Dynamic Model Identification of BLDC Motor Using Artificial Intelligence Techniques

Ratapon Phosung, jakkrit pakdeeto, Saruta Wansungnoen, Kongpan Areerak, Kongpol Areerak

14-25

Chick counting machine

Issaraporn Issaraporn Amornsawatwattana, Suparoek Junsupasen, Alongkorn Namahoot

81-93

The reduction of Impact loading damage of rectangular concrete-filled steel tubular beams

Pawarit Pradongchongnet, Piyapong Wongmatar, Bhuddarak Charatpangoon, Rattapon Ketiyot

94-104

Mathematical model and Hardware in the Loop simulation for electric vehicle systems

Nontakan Mangkala, Kongpol Areerak, Chakrit Panpean, Kongpan Areerak

105-118

A comparative study on removal of malachite green dye using activated carbons from bituminous coal and coconut shells

Chakkrit Umpuch, Kamonlak Lerdsri , Gullanat Hansamer , Pongpapas Phosai , Wanphaka Chaowiang , Wanwisa Sittawaong , channarong Puchongkawarin

136-148

The mechanical properties of bamboo used to make ancient umbrellas

Thawatchai Ounjaijom, Krittaphak Kornsinkitti , Sarochpat Sanguansat , Matas Bhudtiyatanee , Taweesak Mahawan

162-170

H-Beam Steel Detection from Images using YOLOV5 with Transfer Learning Technique

Thitirat Siriborvornratanakul, Kavinwich Laobandit, Kittipan Pipatsattayanuwong, Krittin Satirapiwong, Eakcharkon -Chokrattanawijitr

171-177

POROUS CONCRETE BLOCK IMPROVEMENT WITH REINFORCED MATERIAL

ไทย

Kongrat Nokkeaw, Wachilakorn Sanawang , Pakdee Khobklang

191-200

View All Issues

Indexed in tci