เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 2 287 9600 ต่อ 3115

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 1.นายวันนิวัติ วันทนา