การเติบโตของตลาดออนไลน์จีน

Main Article Content

ปิยวัช วสุสิริกุล
Rainer Hans Stasiewski

บทคัดย่อ

สินค้าอุปโภคบริโภคนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์ในการดำรงชีวิต ก่อนที่มนุษย์จะเริ่มนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตและติดต่อสื่อสารกัน มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้เงินตราเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการทำงานและจัดเก็บข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาจริง (Real time) หลายองค์กรจึงมีการคิดค้น วิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเต็มความสามารถ เพื่ออำนวยความสะดวก ดึงดูดกลุ่มลูกค้า และสร้างรายได้เข้าสู่องค์กรให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าของมนุษย์เราในสังคมที่แตกต่างไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งการซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับช้อปปิ้งออนไลน์ จากเว็บไซต์ Wikipedia ซึ่งเป็นเว็บไซต์สารนุกรมออนไลน์กล่าวว่า ก่อนการเปิดเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนอย่าง เถาป่าว (Taobao) โดย Jack Ma เจ้าของธุรกิจในเครือ Alibaba นั้น ได้มีการเริ่มเปิดระบบเว็บไซต์เพื่อซื้อขายออนไลน์โดย Amazon.com และ eBay ในปี ค.ศ. 1995 ก่อนการเริ่มของ Taobao ในปี ค.ศ 2003 และ Tmall ในปี ค.ศ. 2008 ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] en.wikipedia.org [Internet]. Online Shopping; [updated 2016 September 16; cited 2016 October 25]. Available from: https://en.wikipedia.org/

[2] Cecilia. China Internet Watch [Internet]. China Online Shopping Market Over 10% of Total Retail in 2014; [2015 March 18; cited 2016 October 28]. Available from: https://www.Chinainternet watch .com

[3] Nick Mackie. Bbc.com [Internet]. Online shopping is growing rapidly in China; [2011 August 30; cited 2016 October 28]. Available from: https://www.bbc.com

[4] CIW Team. China Internet Watch [Internet]. China to Become Largest E-commerce Market in 2015; [2015 November 3; cited 2016 November 1]. Available from: https://www.Chinainternetwatch.com/

[5] ICIBA.com [Internet]. 快递; [cited 2016 November 1]. Available from: https://www.iciba.com/

[6] 行业频道. 中国产业信息 [Internet]. 2016 年中国快递行业发展现状及发展趋势预测[图]; [2016 June 20; cited 2016 November 1]. Available from: https://www.chyxx.com/industry/

[7] 张宁宁. 卡车之家 [Internet]. 2015 中国快递公司十大排行榜 顺丰第一!; [2015 July 27; cited 2016 November 1]. Available from: https://www.360che.com/news/

[8] 行业频道. 中国产业信息 [Internet]. 2015 年中国电子商务发展现状及市场规模情况[图]; [2015 July 17; cited 2016 November 3]. Available from: https://www.chyxx.com/

[9] iWebChoice.com [Internet]. 首页-行业排名-电子商务-综合购物-日排行; [Updated 2016 November 9; cited 2016 November 9]. Available from: https://www.iwebchoice.com/

[10] 做旅游. 派代 [Internet]. 2014 阿里巴巴财报:淘宝加速增长,天猫增速放缓; [2015 February 3; cited 2016 November 9].Available from: https://bbs.paidai.com/

[11] 随心. MyDrivers.com [Internet]. “双 11” 历年销售额对比:明年冲击 1400 亿; [2015 November 13; cited 2016
November 9]. Available from: https://news.mydrivers.com

[12] 100ec.cn [Internet].《亚马逊用户的市场调查分析报告》摘要; [2014 June 3; cited 2016 November 10]. Available from:https://b2b.toocle.com/

[13] 蓝色潜水员. Baidu 文库 [Internet]. 中国人的消费心理学; [2010 June 12; cited 2016 November 10]. Available from: https://wenku.baidu.com/mellowyellow.MarketingOops! [Internet]. “Lazada โดนซื้อแล้ว” Alibaba ทุ่ม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อกิจการเรียบร้อย; [2016 April 12; cited 2016 November 10]. Available from: https://www. marketingoops.com/