นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้และความจำ

ผู้แต่ง

  • ปรัชญา แก้วแก่น ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองวิทยาการปัญญาระบบประสาท วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

นูโทรปิกส์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สารสกัดจากธรรมชาติ, การเรียนรู้และความจำ

บทคัดย่อ

นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติหลายชนิด มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและการทำงาน ในเซลล์ประสาท ทำให้ประสิทธิภาพกับการเรียนรู้และความจำดีขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตนูโทรปิกส์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการทำงานของสมอง จึงต้องมีการวิจัยเพื่อพิสูจน์กลไกที่เป็นไปได้ของสารสกัดจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากสารพฤกษเคมีตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาท การกระตุ้นที่ตัวรับการยับยั้ง การดูดกลับของสารสื่อประสาท กลไกที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดในสมองโดยการ ขยายหลอดเลือด ทำให้ลดความหนืดของเลือดลง หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การบริโภคนูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริม อาหารจากธรรมชาติในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองอันอาจเกิดจากสภาวะหลอดเลือดตีบตัน การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาท ไม่ว่าจะเกิดจากการได้รับสารพิษ การกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ หรือการเสื่อมสลายตามวัย ต้องคำนึงถึงขนาดการใช้ที่ เหมาะสมในการออกฤทธิ์ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ

References

Xing CY, Tarumi T, Meijers RL, Turner M, Repshas J, Xiong L, et al. Arterial pressure, heart rate and cerebral hemodynamics across the adult life span. Hypertension 2017;69:712-20.

Yakovlev AG, Faden AI. Mechanisms of neural cell death: implications for development of neuroprotective treatment strategies. NeuroRx 2004;1(1):5-16.

Schmidt H, Freudenberger P, Seiler S, Schmidt R. Genetics of subcortical vascular dementia. Exp Gerontol 2012;47(11):873-77.

Jellen LC, Aliper A, Buzdin A, Zhavoronkov A. Screening and personalizing nootropic drugs and cognitive modulator regimens in silico. Front Syst Neurosci 2015;9:4-9.

Dwyer JT, Coates PM, Smith MJ. Dietary supplements: regulatory challenges and research resources. Nutrients 2018;10(1):41-8.

Colucci L, Bosco M, Ziello AR, Rea R, Amenta F, Fasanaro AM. Effectiveness of nootropic drugs with cholinergic activity in treatment of cognitive deficit: a review. Exp Pharmacol 2012;4:163-72.

Sun X, Jin L, Ling P. Review of drugs for Alzheimer’s disease. Drug Discov Thera 2012;6:285-90.

ResearchGate. Use of acetylcholinesterase inhibitors in Alzheimer’s Disease. [Internet]. 2017 [cited 2018 July 17]. Available from: https : //www.researchgate.net/Acetylcholinesterase-inhibitors-mechanisms-ofaction-Acetylcholinesterase-inhibitors_fig1_233623210

Rogers SL, Friedhoff LT. The efficacy and safety of donepezil in patients with Alzheimer’s disease: results of a US multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Dementia 1996;7(6):293-303.

Nanasombat S, Thonglong J, Jitlakha J. Formulation and characterization of novel functional beverages with antioxidant and antiacetylcholinesterase activities. J Funct Foods 2015;5(1):1-16.

Chonpathompikunlert P, Wattanathorn J, Muchimapura S. Piperine, the main alkaloid of Thai black pepper, protects against neurodegeneration and cognitive impairment in animal model of cognitive deficit like condition of Alzheimer’s disease. Food Chem Toxicol2010;48:798-802.

Moré MI, Freitas U, Rutenberg D. Positive effects of soy lecithin-derived phosphatidylserine plus phosphatidic acid on memory, cognition, daily functioning and mood in elderly patients with Alzheimer’s disease and dementia. Adv Ther 2014;31:1247-62.

Küllenberg D, Taylor LA, Schneider M, Massing U. Health effects of dietary phospholipids. Lipids Health Dis 2012;11:3.

Higgins JP, Flicker L. Lecithin for dementia and cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD001015.

Kulisevsky J, Pascual-Sedano B. Parkinson disease and cognition. Neurologia. 1999;(supplement):72-81.

Stockburger C, Miano D, Pallas T, Friedland K, Müller WE. Enhanced neuroplasticity by the metabolic enhancer piracetam associated with improved mitochondrial dynamics and altered permeability transition pore function. Neural Plas 2016;8075903:1-14.

Colucci L, Bosco M, Ziello AR, Rea R, Amenta F, Fasanaro AM. Effectiveness of nootropic drugs with cholinergic activity in treatment of cognitive deficit: a review. J Exp Pharmacol 2012;4:163-72.

Sutthanut K, Sripanidkulchai B, Yenjai C, Jay M. Simaltaneous identification and quantitation of 11 flavonoid constituents in Kaempferia parviflora by gas chromatography. J Chromatogr A 2007;1143:227-33.

Wattanathron J, Pangpookiew P, Sripanidkulchai K, Muchimapura S, Sripanidkulchai B. Evaluation of the anxiolytic and antidepressant effect of alcoholic extract of Kaempferia parviflora in aged rats. AM J Agr Bio Sci 2007;2(2):94-8.

Uabundit N, Wattanathorn J, Mucimapura S, Ingkaninan K. Cognitive enhancement and neuroprotective effects of Bacopa monnieri in Alzheimer’s disease model. J Ethnopharmacol 2010; 127:26-31.

Peth-Nui T, Wattanathorn J, Muchimapura S, Tong-Un T, Piyavhatkul N, Rangseekajee P, et al. Effects of 12-Week Bacopa monnieri consumption on attention, cognitive processing, working memory and functions of both cholinergic and monoaminergic systems in healthy elderly volunteers. Evid Based Complement Alternat Med 2012;60642423.

Sireeratawong S, Jaijoy K, Khonsung P, Lertprasertsuk N, Ingkaninan K. Acute and chronic toxicities of Bacopa monnieri extract in sprague-dawley rats. BMC Complementary Altern Med 2016;16:249.

Kaewkaen P, Tong-un T, Wattanathorn J, Muchimapura S, Kaewrueng W, Wongcharoenwanakit S. Mulberry fruit extract protects against memory impairment and hippocampal damage in animal model of vascular dementia. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 263520.

Zhang H, Ma ZF, Luo X, Li X. Effect of mulberry fruit (Morus alba L.) consumption on health outcomes: a mini-review. Antioxidants 2018;7:69.

Yan F, Chen Y, Azat R, Zheng X. Mulberry anthocyanin extract ameliorates oxidative damage in HepG2 cells and prolongs the lifespan of Caenorhabditis elegans through MAPK and Nrf2 pathways. Oxid Med Cell Longev 2017;7956158:1-12.

Shih PH, Chan YC, Liao JW, Wang MF, Yen GC. Antioxidant and cognitive promotion effects of anthocyanin-rich mulberry (Morus atropurpurea L.) on senescence-accelerated mice and prevention of Alzheimer’s disease. J Nutr Biochem 2010;21(7):598-605.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-28