ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-10-24

บทความวิจัย