ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): May 2022 - August 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): May 2022 - August 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-09

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย