เผยแพร่แล้ว: 2019-03-05

ฉนวนยางพาราผสมโพลียูรีเทน

นายสัญชัย รำเพยพัด

75-82