เผยแพร่แล้ว: 30-10-2018

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา

ชาญสิปป์ ศิลารัตน์, นฤมล อินทิรักษ์

1-5

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง

เจนจิรา โคตรสินธุ์, นฤมล อินทิรักษ์

6-10

การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สุกุมา อ่วมเจริญ, กัญจน์พร น้อยภาษี, จรรยานี อ่อนนิ่ม

61-68