ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2019): May 2019 - August 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2019): May 2019 - August 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2019-07-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย