ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2020): January 2020 - April 2020 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2020):  January 2020 - April 2020 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2020-04-03

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย