ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): January 2021 - April 2021 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): January 2021 - April 2021 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

บทความวิจัย