ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2021): September 2021 - December 2021 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2021): September 2021 - December 2021 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2021-10-19

บทความวิจัย