ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): January 2022 - April 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): January 2022 - April 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-21

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย