ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2022): September 2022 - December 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2022): September 2022 - December 2022 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย