ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2023): January 2023- April 2023 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2023): January 2023- April 2023 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2023-01-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย