ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2019): January 2019 - April 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2019): January 2019 - April 2019 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2019-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย