ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): May 2021 - August 2021 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): May 2021 - August 2021 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2021-08-17

บทความวิจัย