ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-10-25

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย