ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): May 2023 - August 2023 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2023): May 2023 - August 2023 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย