เผยแพร่แล้ว: 2023-02-13

การทดสอบการดัดแบบ 4 จุดของการเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีการยึดติดแผ่นเหล็กด้วยอีพ็อกซี่เรซิน

ธนัตศักดิ์ ธีระเกตุ, วิกร โตวราพงศ์, ดามอง ดี, ปฏิภาณ จันทรวิชิต, ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์, สัจจา บุญยฉัตร, ยศ สมพรเจริญสุข

24-43

กำลังเชิงดัดของการเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึง ด้วยแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนยึดติดจากภายนอก

วิกร โตวราพงศ์, ธนัตศักดิ์ ธีระเกตุ, ดามอง ดี, ปฏิภาณ จันทรวิชิต, วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา, สัจจา บุญยฉัตร, ยศ สมพรเจริญสุข

44-64

เครื่องคัดแยกน้ำหนักและสีมะม่วงอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

สุรเทพ แป้นเกิด, นรินทร์ จีระนันตสิน, ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์, รุ่งทิพย์ โคบาล, วาสนา ด้วงเหมือน

99-105