ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

บทความวิจัย

- Improve Modified Class of Estimators in Estimating the Population Mean

- Aging effect of Aloe vera (L.) Burm. f. on tyrosinase inhibitory and antioxidant activities 

- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของเพปไทด์ไฮโดรไลเซทจากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการสกัดน้ำมัน

- การยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลด้วยสารสกัดรำข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (กข 15) ในผลมะเขือยาวสไลด์สด

- กระถางชีวภาพจากผักตบชวาโดยใช้แป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน

- Effect of ethanol polarity and temperature on antioxidant activity, tyrosinase inhibition, and total   phenol content of Garcinia atroviridis (Asam gelugor) fruits extract

- การประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรสำหรับการปลูกข้าวปลอดภัยโดยเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติวิภัชนัย

- การผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากเบียร์มะเฟือง

- Antioxidant Properties of Tilapia Skin Collagen Peptides

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย