เผยแพร่แล้ว: 2018-07-10

ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันเซลล์เดียวของแบคทีเรีย Bacillus subtilis TN1

อทิพันธ์ เสียมไหม, เบญจมาศ เบญจมาศ, กนกรัตน์ ใสสอาด

41-54

การแตกหักที่เกิดจาการเสียดสีแบบลื่นไถลของผิวฮาร์ดโครม

ณภัทร อินทนนท์, ประพันธ์ ยาวระ, ฉัตรแก้ว สุริยะภา

112-118